Press
Minnenas Journal
Leone Serrander från Minnenas Journal besöker kostymförrådet november 2014. Läs reportaget här: Minnenas Journal 11/2014
Black
White